Organisatie

Eind 2015 begon Basti Baroncini deze maandelijkse talkshow om de mensen achter de vele mooie burgerinitiatieven in Arnhem een gezicht te geven. Om te delen wat er op dit moment speelt in al die subculturen waar je als Arnhemmer wel van gehoord hebt, maar nog nooit bent geweest. En omdat je elkaar moet kennen om er samen wat van te kunnen maken.

Herman Centraal is een programma van Stichting Debatcentrum Arnhem, een stichting zonder winstoogmerk. De kern van de organisatie bestaat uit een redactie voor de inhoud en een bestuur voor de strategische en zakelijke component. De stichting heeft op dit moment twee ambities: het (financieel) verduurzamen van de activiteiten, én die activiteiten uitbreiden naar een volwaardig Arnhems debatcentrum.

Onze doelstellingen

 1. het maatschappelijk debat initiëren en voeden.
 2. betrokkenheid van de Arnhemmers bij eigen wijk en stad vergroten.
 3. mensen met elkaar verbinden.
 4. een katalysator zijn voor vernieuwende en inspirerende initiatieven.
 5. laten zien wat er in Arnhem speelt, in alle hoeken en gaten.
 6. bijdragen aan kunst- en cultuurbezoek in de stad.
 7. vermaak brengen.

Ideeën-in-wording

We zijn nog een jonge, frisse organisatie, en onze vorm is allerminst in beton gegoten. Graag proberen we nieuwe dingen uit. Onze eigen ideeën-in-wording over nieuwe vormen die we uit zouden willen proberen:

 • Stadsgesprekken om ideeën bij burgers te verzamelen over een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld in de vorm van ‘Italiaanse lange-tafel-gesprekken’.
 • Doebatten in plaats van debatten: een podium bieden aan mensen die denken: “Ik wil iets doen voor…”.
 • Tegenlicht-meet-ups organiseren over belangrijke onderwerpen.
 • College-on-tour, lang vooraf gepland, of als pop-up initiatief.
 • Atelier- of lab-sessies om dieper op een onderwerp in te gaan.
 • ‘Koppel-sessies’: kruisbestuiving tussen bijvoorbeeld ondernemers, kunstenaars en politici.
 • Brainstorm- en ‘opdenk’-sessies. Bijvoorbeeld met de methode van Deep Democracy.
 • Lagerhuisdebatten, jongerendebatten.
 • Uitwisselingen in een ‘Herman Centraal vrachtwagen-trailer’.

Samenwerking

Stichting Debatcentrum Arnhem staat áltijd open voor ad hoc-kansen om vorm te geven aan haar missie om Arnhemmers bij elkaar en de stad te betrekken. Benader ons even als je kansen ziet voor een leuke en constructieve samenwerking!