Show 14 | 7 november 2017 | Theater aan de Rijn

FOTOGRAAF DAAN OUDE ELFERINK
Arnhemmer Daan Oude Elferink trekt de wereld over om verlaten huizen, ingestorte kerken, roestige vehikels, oude industriële complexen en overwoekerde bouwwerken te fotograferen. De sporen van menselijk leven resoneren nog, maar het is de schoonheid van verval die zijn oog treft, resulterend in schitterende, vaak spectaculaire fotografie. Hij komt uitgebreid vertellen over zijn passie voor vergane glorie.

ARNHEMSE BESTUURSCULTUUR
Heel interessant belooft het gesprek over de Arnhemse bestuurscultuur te worden. Dat het rommelt in college en raad moge duidelijk zijn: de afgelopen vier jaar zijn er vier wethouders opgestapt en is het college twee keer opnieuw gevormd. Basti gaat in gesprek met politicoloog, journalist en parlementair historicus, Peter van der Heiden die zijn licht laat schijnen over de opmerkelijke Arnhemse situatie.

DE 1%-MOVEMENT
De 1%-movement vindt het ‘vanzelfsprekend dat bedrijven en ondernemers, hoe klein of groot ook, regelmatig en vrijwillig hun kennis, kunde of mankracht inzetten voor de lokale samenleving.’ Basti gaat in gesprek met de mensen achter deze beweging en vraagt zich natuurlijk af hoe breed dit mooie voornemen gedragen wordt en hoe die inzet er dan uit zou kunnen zien.

STADSGROEN MET JEROEN
Beginnend met deze novembereditie zal Boswachter Jeroen Glissenaar ieder seizoen een keer aan tafel schuiven bij Basti Baroncini om de bezoekers van HERMAN CENTRAAL te vertellen over wat de stad in de herfst, winter, lente en zomer aan natuur te bieden heeft. Jeroen vertelt waar de ratten van het Spijkerkwartier naar toe gaan in de winter, of de paddenstoelen in het singelparkje eetbaar zijn, en of er nou werkelijk rucola tussen de stoeptegels Schuytgraaf groeit.

ARNHEMSE HARTEN
Iedere Arnhemse wijk heeft een geografisch middelpunt. En op ieder middelpunt woont iemand. Jelle Leenes werkte een jaar lang aan het bijzondere Arnhems boek ARNHEMSE HARTEN met portretten en verhalen van de 24 Arnhemmers die precies op deze middelpunten hun levens hebben opgebouwd. Wie zijn deze mensen, wat beweegt hen, wat bindt hen, waarin verschillen zij van elkaar?

NIEUW ALBUM VAN PHILIPP RÜTTGERS
Arnhemmer Philipp Rüttgers behoort zonder twijfel tot de grotere componisten en pianisten in Nederland. Zijn nieuwe CD heet REPETITIVE MIND en is net een week uit. Bij Herman Centraal vertelt Philipp over de maatschappelijke aanleiding voor zijn stukken, en hoe hij die heeft vertaald in melodielijnen en sferen. Hij gaat in op het maakproces en laat horen hoe hij is gestart en waartoe dat uiteindelijk heeft uitgemond.