show 30 | 18 juni 2019 | Luxor Live

Deze themaspecial gaat over ‘De verwarde mens’. We brengen ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en beleidsmakers bij elkaar om te kijken wat er moet gebeuren. In de afgelopen tien jaar is het aantal verwarde mensen (óók in Arnhem) verdubbeld, en dat kan niet zo doorgaan.

‘De verwarde mens’: we zien ze vaker en we kennen er steeds meer. Het zal je vader maar wezen. Of je moeder, of zoon, dochter, buurvrouw… Hoe komt het dat steeds meer mensen voor geestelijke zorg tussen wal en schip vallen? Wat maakt dat iemand in een psychose belandt? Hoe kunnen zorgorganisaties deze problematiek aanpakken? En wat kunnen wij doen voor mensen uit onze omgeving die de weg kwijt zijn en het even niet meer weten?

Hoe is het het leven na een psychose?
Jeroen, Nanouk en Henk hebben alle drie de dubieuze eer zichzelf ‘ervaringsdeskundige psychoses’ te kunnen noemen. Jeroen Zwaal dacht tijdens zijn psychose dat het beter was om de moeder van zijn dochter in de keuken op te sluiten. Uit liefde, dat wel. Nanouk  liep op een dag wanhopig en verward op de autoweg en werd net op tijd door een agent de berm in geworpen. Henk van Empel reed met zijn dochtertje naast zich naar Amsterdam om zijn portie cocaïne te scoren.
Ver van je bed-show? Tijdens hun gesprek met Basti leren we hoe een psychose geheel willekeurig zijn slachtoffers kiest.

No-brainer: zorg voor het brein
Ernstig fysiek letsel? Ga direct naar de Spoedeisende Hulp. De wachttijden zijn daar beperkt tot hooguit enkele uren. Geestelijke nood? Uh, we gaan het uitzoeken. U hoort van ons. Wanneer, vraagt u? Over 8 weken tot 6 maanden…
We spreken met psychiater Jules Tielens, psycholoog Anita Hubner en ambulancemedewerker Peter van den Berg over de hiaten in de geestelijke gezondheidszorg, de wachtlijsten in de hulpverlening en over de donkere kanten van ons brein. Maar vooral ook zoeken we naar mogelijkheden, samenwerkingen, oplossingen en helpende initiatieven.

En verder….
Een column van Saskia Bak (museum Arnhem) over gekte en genialiteit in de kunst, een optreden van onze vaste columnist Tim Lenders en muziek door Yinzk.

 

DEZE SPECIAL IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

VGZ verzekeringen
Coöperatie VGZ ondersteunt deze editie van Herman Centraal, omdat we denken dat goede en passende zorg start bij de ervaringen van patiënten en hun omgeving. De talkshow maakt het mogelijk om samen te verkennen wat er eigenlijk aan de hand is.
Door het delen van ervaringsverhalen, kunnen we bestaande taboes doorbreken, waardoor klachten eerder herkend worden en hulpverleners in staat zijn om passende ondersteuning of zorg te bieden.”

 

Lagom Collective
De toppers van Lagom Collective zijn de motor en het creatieve brein achter het promofilmpje van Herman Centraal over ‘De verwarde mens’ hieronder!