Show 8 | 28 februari 2017 | Theater Het Hof

Zelf de wereld veranderen
Muriël Simonis van Kweekland vertelt hoe zij voedselproductie dichter bij de stad en bij de burger wil brengen, zodat we weer weten wat we eten. Ze is nu bezig om vier varkens op een stukje land bij Rijnstate te krijgen, die dan gevoerd worden met groente-afval dat door een particulier wordt geleverd. Als het dier geslacht wordt, krijgt die persoon daar een deel van. Een circulair voedselsysteem kan je het noemen. Niet meer wachten tot Brussel/Den Haag/Albert Heijn met oplossingen komen, maar gewoon zélf de wereld veranderen.

Op naar een kleiner gesprek!
Jeroen Busscher (publicist en expert op het gebied van gedragsverandering) vindt dat het publieke debat constructiever gevoerd kan worden. Discussies hebben te vaak een topzware morele lading. Wilders en Trump worden makkelijk afgeschilderd als fascisten, protesteren tegen azc’s is per definitie verwerpelijk, etc. Maar willen we werkelijk in gesprek met elkaar blijven, dan is het zinvol dat gesprek pragmatischer te benaderen en het kleiner en individueler te maken.

Wat zijn je mogelijkheden? 
Fanny Koerts is van Jimmy’s. Zij betoogt dat de Jeugdzorg alleen maar in problemen denkt (wat is er mis met jou, waarom doe je niet normaal, wat is er in je jeugd gebeurd?). Jongeren worden dus veelvuldig negatief aangesproken, terwijl ze ook talenten en dus mogelijkheden hebben. Bij Jimmy’s wordt gewerkt op basis van vertrouwen en met de blik op wat er allemaal wél mogelijk is.

Aan de slag
Mariel Hutten is projectleider van het aan de slag-project. Zij heeft een uitzendbureau voor vluchtelingen die vrijwilligerswerk kunnen gaan doen in hun nieuwe woonomgeving. Zo zetten ze hun eigen kwaliteiten in en dragen zij bij aan de samenleving.

Dansperformance
Ook is er een mooie dansperformance van Nikki de Graaf. Haar stuk heet “Open” Call, waarin zijn reflecteert op de doorgeschoten eisen die er worden gesteld als je ergens op solliciteert.